Phiên Dịch Nối Tiếp

người phiên dịch sẽ tiến hành dịch tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (hoặc ngược [...]

Phiên Dịch Hội Thảo

Phiên dịch hội thảo (tên gọi khác là phiên dịch hội nghị) là một hình [...]

Phiên Dịch Đàm Phán

Khởi sự một công việc hợp tác kinh doanh hay thương mại thì đàm phán [...]

Phiên Dịch Cabin

Phiên dịch cabin còn có tên gọi khác là phiên dịch song song hay phiên [...]